Liigu sisu juurde

Inspiratsioon

Kuidas mõista alusmaterjalide tehnilisi näitajaid?

Kuidas mõista alusmaterjalide juures märgitud tehnilisi näitajaid? Ja mida selle infoga peale hakata? Toome välja levinumad alusmaterjalide tehnilised näitajad (tähelühend ja ikoon) ning selgitame lähemalt nende tähendust.

Untitled 148 x 105 mm 2

SD ehk auru läbilaskvustegur (m)  (water vapor diffusion resistance)

MDF ja HDF kandeplangul põrandakatted, puit ja vineer on niiskustundlikud, mistõttu nõuavad püsivalt kuiva aluspõrandat. Kui aluspõrand on mineraalne (nt. betoon, tasanduskiht) peab aluspõrandast eralduva niiskuse tõkestamiseks kasutama niiskuskindlat kaitsekihti, näiteks kilet või muud kombineeritud alusmaterjali. Niiskuskindel kile kaitseb põrandakatet aluspõrandast eralduva jääkniiskuse põhjustatud kahjustuste (pundumine, hallitus) eest.

Veeauru tõkestamiseks kasutatava kile, või integreeritud alusmaterjali kile paksus ei ole oluline. Küll aga on tähtis veeauru tõkestava kihi tüüp ja kvaliteet. Kvaliteeti hinnatakse auru läbilaskvusteguri SD abil. Mida kõrgem on SD-väärtus, seda paremini kaitseb kile või alusmaterjal põrandakatete aluspõrandast eralduva niiskuse eest. SD väärtus peab olema vähemalt 75 (m).

Väärtuse 75 (m) saavutamiseks sobivad näiteks läbipaistvad polüetüleenkiled (PE) paksusega 150 μm ja metalliseeritud kiled paksusega >10 μm.

Nõuanne:

  • PE-kile paigaldatakse 50 mm kõrguste ülespööretega seinte peale ja lõigatakse lõplikult mõõtu vahetult enne sokliliistude paigaldamist.
  • Niiskustõkke vuugid paigaldatakse 200 mm ülekattega või teibitakse spetsiaalse niiskuskindla teibiga (ilma ülekatet tegemata).

R ehk soojustakistus (thermal resistance)

Mida väiksem on soojustakistus, seda paremini sobib põrandakate ja alusmaterjal põrandaküttele, sest soojus tuleb hästi läbi. Mida kõrgem on Rλ,B väärtus, seda paremini sobib põrandasüsteem kasutamiseks soojustamata aluspõrandal (nt. kütmata aladele, garaaži kohale), sest soojustakistus on suur ning takistab nii sooja kui ka külma liikumist.

Vastavalt Euroopa standardile EN 1264-3 ei tohi kogu põrandakattesüsteemi soojustakistuse Rλ,B tase ületada 0,15 m²K/W. Kogu põrandasüsteemi Rλ,B väärtus arvuatakse kõikide kihtide soojustakistuste summana, mis on tavaliselt niiskustõke +  aluskate + põrandakate.

DL ehk dünaamiline koormustaluvus (dynamic load)

Dünaamiline koormus tekib põrandal liikumisest, st kõndimisel, toolide liigutamisel jne. Alusmaterjal peab suutma lühiajalisi, ent pidevalt korduvaid koormusi taluma ilma deformeerumata.

Dünaamilise koormustaluvuse testimiseks rakendatakse alusmaterjalil lühikeseks ajaks kindlaksmääratud koormus ja seejärel vabastatakse. Tsüklit korratakse kindlaksmääratud sagedusega. DL väärtus on tsüklite arv, mis kulub alusmaterjali paksuse vähendamiseks 0,5 mm võrra. Mida kõrgem on DL väärtus, seda kauem alusmaterjal neile dünaamilistele koormustele vastu peab.

CS ehk püsiva staatilise koormuse taluvus (compressive strength)

Püsiv staatiline koormus põrandakattel (põrandakatte enda kaal, põrandal seisev raske mööbel) võivad aja jooksul põhjustada alusmaterjali kokku vajumist ning alusmaterjal ei täida enam oma rolli.

Survetugevus (CS) näitab, kui palju jõudu peab rakendama, et alusmaterjali 0,5 mm võrra kokku suruda. Mida kõrgem on CS väärtus, seda paremini säilivad alusmaterjali tehnilised omadused ning seda paremini kaitseb alusmaterjal lukusüsteemi ja hoiab ära põranda kõrguste erinevuse tekke, krigisemise ja muud võimalikud kahjustused.

IS ehk helisummutus (impact sound reduction)

Helisummutuse eesmärk on heli vähendamine ülekande teel. Müra tajutakse põrandakattesüsteemi all või kõrval ruumis ja seda võivad tekitada sammud, kukkuvad objektid jne. Mida kõrgem on IS väärtus, seda paremini vähendab alusmaterjal koos põrandakattega nn ülekandemüra. Põrandakattel on oluline mõju põrandakattesüsteemi IS väärtusele (dB). Mida suurem väärtus seda parem.

RWS ehk sammumüra (rediated walking sound)

Sammumüra (RWS) kirjeldab ruumis heli levimist õhu kaudu. Heli allikaks võib olla nt muusika või inimeste omavaheline kõne. Põrandasüsteemi RSW väärtust mõjutab oluliselt põrandakate. Mida madalam on RWS väärtus, seda paremini vähendab alusmaterjal kõndimisest tekkivat müra. Teisisõnu, mida väiksem väärtus, seda parem.

Nõuded alusmaterjalile (EN 16354)

Ujuvpaigaldatavad puitpõrandad, vineer, HDF ja MDF kandeplangul põrandad:

VäärtusKirjeldusMin. NõueKõrgeim nõue
SDKaitseb põrandakatet aluspõrandast tuleva niiskuse korral≥ 75m 
Rʎ, BSobilik põrandakütte või jahutuse korral alusmaterjali allaKüte ≤ 0,15m² K/W 
Jahutus ≤ 0,10m² K/W
 
Soojusisolatsioon≥ 0.075m² K/W 
DL75Püsiv lühiajaline koormus, mis on tekitaud käimisest jne≥ 10 000 tsüklit≥ 100 000 tsüklit
ISHDF*helisummutus≥ 14 dB≥ 18 dB
CSSurvetugevus≥ 10kPa≥ 60kPa
* Katsetatud konstruktsioonile (alusmaterjal, põrandakattematerjal kokku)

Ujuvpaigaldatavad erineval kandeplangud LVT-katted:

VäärtusKirjeldusMin. NõueKõrgeim nõue
SDKaitseb põrandakatet aluspõrandast tuleva niiskuse korral≥ 75m 
Rʎ, BSobilik põrandakütte või jahutuse korral alusmaterjali allaKüte ≤ 0,15m² K/W   Jahutus ≤ 0,10m² K/W
Soojusisolatsioon≥ 0.03m² K/W 
DL75Püsiv lühiajaline koormus mis on tekitaud käimisest jne≥ 10 000 tsüklit≥ 100 000 tsüklit
ISLVT*helisummutus≥ 10 dB≥ 18 dB
CSSurvetugevus≥ 200kPa≥ 400kPa
* Katsetatud konstruktsioonile (alusmaterjal, põrandakattematerjal kokku)